We diyarî bo

  • bibîranîna babê min Mihemedî ku xwandina zarokên xwe di ser her tiştî re radigirt
  • bo dayika min a dilovan Mîranê ku bêyî wê ez ê ji vî zimanê şîrîn bêpar mabam
  • bo yara min Hannayê ku me bi hev re bi hezaran saet kirine gorî û qurbanî gotûbêjên dadnasî û zimannasî
  • bo ronahiya herdu çavên min, kurên min Robînî û Robarî

Spasiyên germ bo

  • Fatih Aydin, şarezayê teknîkî ku di civandina van peyvan de alîkariya teknîkî daye min.
  • Rizgar Behadur, Mirtiza Nasirzade, Harûn Şahzênî, Ismaîl Şahîn, Newzad Hirorî, Roşan Lezgîn, Hasan Aslan, Zinar Ednan, Ali Fikri Bayrakli, Muhemmed Teqevî, Dilyar Amûdî û gelek hêjayên din ku bi xêra gotûbêjên li gel wan bi ser reh û rîşên gelek peyvan hilbûme...

©2020 zimannas.com