trawma

ji yûnanîya kevn τραυμα (birîn, birîndarî)

©2020 zimannas.com