teref

ji erebî طرف (ṭeref) ku wek طرف (teref) ketiye farisî û wek taraf di tirkî de jî cih girtiye. Etraf (اطراف /ețraf/) pirrhejmara wê ye.

©2020 zimannas.com