tekerir

ji erebî, têkilî tekrar

©2020 zimannas.com