binbest

bin + ji farisî besten (cemidîn, qerisîn)

©2020 zimannas.com