beyanat

ji erebî, têkilî beyan

©2020 zimannas.com