çirke

ji dengê çirk ku ji seetên bimîl tê her cara ku çirkeyek derbas dibe.

©2020 zimannas.com